Ta strona używa plików cookies, dowiedz się więcej
Kancelaria Adwokacka
Biuro Kraków

Godziny otwarcia / Poniedziałek – Piątek / 09:00 – 17:00

Zadzwoń do nas +48 607 189 100

Kancelaria adwokacka Paulina Witczak-Bruś - Częstochowa - Kraków

Zmiany procedury cywilnej oraz ustawy o kosztach sądowych

W dniu 6 sierpnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw (poz. 1469) została ogłoszona ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zasadniczo, ustawodawca zdecydował, iż wejdzie ona w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, tj. w dniu 7 listopada 2019 roku. Jednakże w wielu przypadkach wprowadzono 14-dniowy okres vacatio legis. Przypominamy naszym klientom, że część zmian weszła już w życie 21 sierpnia 2019 roku. Powyższe dotyczy także nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w całości wejdzie w życie w tym terminie. Wzrastają opłaty od pozwu, apelacji oraz zażalenia. Zmieniono zasady uiszczania opłat oraz wprowadzono nowe podstawy regulacji opłat. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia wspomnianej nowelizacji, przepisy ustawy w nowym jej brzmieniu stosuje się wyłącznie do pism i wniosków podlegających opłacie, wnoszonych po dniu wejścia w życie nowych przepisów oraz wydatków powstałych po tym dniu.

Facebook Comments