Ta strona używa plików cookies, dowiedz się więcej
Kancelaria Adwokacka
Biuro Kraków

Godziny otwarcia / Poniedziałek – Piątek / 09:00 – 17:00

Zadzwoń do nas +48 607 189 100

Image Alt

Specjalizacje

Głównym przedmiotem działalności Kancelarii jest doradztwo i zastępowanie Klientów w sporach sądowych, gdzie każdy proces przygotowywany jest bardzo starannie w poszanowaniu racjonalnych interesów Klienta, a jego podstawą jest opracowana w porozumieniu z klientem perspektywiczna strategia procesowa. Posiadane doświadczenie, pozwala wypracować oczekiwane porozumienie, tam gdzie, proces nie przysporzy Klientowi zadowalających wyników w sporze sądowym, a sukces można osiągnąć na korzystnych warunkach poprzez ugodowe zakończenie sporu, minimalizując koszty postępowania.

 

  Kancelaria zajmuje się:

 • doradztwem w wyborze optymalnej formy prawnej spółki, pomocą prawną w jej założeniu, zarejestrowaniu oraz świadczeniem kompleksowej obsługi prawnej wszystkich rodzajów spółek osobowych i kapitałowych w szczególnych przedsięwzięciach realizowanych przez Klientów;
 • rozstrzyganiem wątpliwości prawnych na tle wewnętrznych stosunków pomiędzy wspólnikami oraz organami spółek;
 • doradztwem w bieżącej działalności gospodarczej Klientów, zapewniając reprezentację wspólników i akcjonariuszy na zgromadzeniach, posiedzeniach oraz opracowując dokumentację korporacyjną.

  Kancelaria zajmuje się:

 • doradztwem i reprezentacją Klientów w ramach prowadzonych z ich udziałem postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych;
 • doradztwem organom spółek prawa handlowego w planowaniu i przeprowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych;
 • opracowywaniem strategii negocjacyjnych i reprezentacją Klientów w negocjacjach z wierzycielami.

  Kancelaria zajmuje się:

 • reprezentacją Klientów na etapie przedsądowym;
 • doradztwem, analizą i oceną ryzyka prowadzenia sporu sądowego przy należytej ocenie długofalowych celów Klientów;
 • reprezentacją Klientów w negocjacjach i postępowaniach mediacyjnych, pomagając wypracować porozumienie bez potrzeby angażowania się w postępowanie sądowe przy poszanowaniu biznesowych celów Klientów;
 • kompleksową reprezentacją, ochroną interesów Klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych oraz opracowywaniem strategii procesowej;
 • przygotowywaniem projektów umów przy koncentracji na racjonalnych założeniach Klientów;
 • opracowaniem analiz ryzyka poprzez weryfikację zawieranych umów przez Klientów;
 • doradztwem prawnym w zakresie dochodzenia roszczeń powstałych w trakcie realizacji umów;
 • reprezentacją Klientów na etapie postępowania egzekucyjnego.

  Kancelaria zajmuje się:

 • świadczeniem pomocy prawnej w sprawach karnych, karnych skarbowych, o wykroczenia jak również w sprawach o czyny zabronione przez inne ustawy pozakodeksowe, zapewniając obronę w postępowaniach przygotowawczych oraz procesie karnym we wszystkich instancjach;
 • reprezentacją oskarżycieli posiłkowych i prywatnych w procesach karnych;
 • doradztwem osobom pokrzywdzonym czynami zabronionymi.

  Kancelaria zajmuje się:

 • doradztwem prawnym z zakresu współczesnej biotechnologii i bioetyki;
 • dochodzeniem roszczeń za błędy medyczne na etapie przedsądowym oraz sądowym;
 • świadczeniem pomocy lekarzom w postępowaniach z zakresu błędu w sztuce lekarskiej;
 • wsparciem w postępowaniu zmierzającym do uzyskania odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego i renty;
 • dochodzeniem zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej;
 • prowadzeniem negocjacji z placówkami medycznymi.

  Kancelaria zajmuje się:

 • sprawami związanymi z rodzicielstwem zastępczym;
 • zastępowaniem Klientów w postępowaniach m.in. o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie kontaktów rodziców lub najbliższej rodziny z małoletnim, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustanowienie opiekuna, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa;
 • przygotowywaniem, opiniowaniem, negocjowaniem umów oraz wypracowywaniem porozumień rodzicielskich pomiędzy małżonkami.

  Kancelaria zajmuje się:

 • kompleksową obsługą Klientów korporacyjnych sektora polskiej branży obuwniczej – projektantów, producentów oraz sprzedawców;
 • rozwiązywaniem sporów dotyczących naruszeń praw autorskich;
 • czynami nieuczciwej konkurencji, prowadzeniem postępowań z zakresu praw autorskich;
 • wzornictwem przemysłowym;
 • realizacją procesów inwestycyjnych.