Ta strona używa plików cookies, dowiedz się więcej
Kancelaria Adwokacka
Biuro Kraków

Godziny otwarcia / Poniedziałek – Piątek / 09:00 – 17:00

Zadzwoń do nas +48 607 189 100

odfrankowienie Tag

Z radością informujemy o dalszych sukcesach Kancelarii adw. dr Pauliny Witczak-Bruś w dochodzeniu roszczeń z tytułu "kredytów frankowych". Uwzględniając roszczenie Klientów Kancelarii Sąd Okręgowy w Częstochowie ponownie nie miał wątpliwości, że pozwany Bank nie wypełnił ciążącego na nim obowiązku informacyjnego. Informacja o ryzyku wzrostu wysokości raty, jak i kapitału pozostałego do spłaty, powinna być możliwa do uzyskania w dacie zawarcia umowy. Przekaz kierowany do konsumenta powinien być jasny i zrozumiały – poprzez wskazanie na nieograniczone ryzyko walutowe, które pozwany przerzucił na Powodów. Zdaniem Sądu przyjęta w umowie (a dokładnie – wprowadzona przez Bank) konstrukcja przeliczeń (waloryzacji) kredytu prowadzi do wniosku, że

Kancelaria adwokacka adw. dr Pauliny Witczak-Bruś odniosła kolejny sukces, wygrywając sprawę o ustalenie nieważności umowy kredytu konsolidacyjnego i zasądzenie od pozwanego Banku na rzecz strony powodowej kwoty przekazanej przez powoda na rzecz pozwanego w wykonaniu nieważnej umowy kredytu konsolidacyjnego - jako świadczenia nienależnego, spełnionego na podstawie nieważnej umowy z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.  

Właściwość miejscowa sądu w sprawie „frankowej” Przypominamy, iż od dnia 7 listopada 2019 r. (Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) kredytobiorca - „frankowicz” może wytoczyć powództwo o rozstrzygnięcie sporu związanego z kredytem indeksowanym lub denominowanym (w szczególności o unieważnienie umowy lub o ubezskutecznienie abuzywnych klauzul kursowych) przed sądem właściwym dla jego miejsca zamieszkania albo siedziby. Zgodnie z art. 372 k.p.c. powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności bankowych lub ich następcom prawnym można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo