Ta strona używa plików cookies, dowiedz się więcej
Kancelaria Adwokacka
Biuro Kraków

Godziny otwarcia / Poniedziałek – Piątek / 09:00 – 17:00

Zadzwoń do nas +48 607 189 100

Kancelaria adwokacka Paulina Witczak-Bruś - Częstochowa - Kraków

Umowa o spadek dla dziecka

Możliwość, aby zapewnić sobie spokój z niechcianym spadkiem jeszcze za życia spadkobierców, którzy pozostają dłużnikami, stanowi umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia. Rodzice, którzy chcą zabezpieczyć interesy swoich dzieci przed negatywnymi konsekwencjami dziedziczenia po ich rodzicach (jeszcze za ich życia) mogą skorzystać z w/w proponowanego rozwiązania, gdzie nie ma konieczności występowania do Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny) o zgodę. Jeżeli strony umowy nie postanowią inaczej, zrzeczenie się dziedziczenia rozciąga się także na zstępnych (dzieci) zrzekającego się. Powoduje to, że spadkobiercy są traktowani przy przyszłym spadkobraniu (dziedziczeniu) jakby nie dożyli spadku, tym samym zostaną pozbawieni statusu spadkobiercy i prawa do zachowku. Trzeba jednak podkreślić, że takie skutki zaistnieją tylko w przypadku, gdy strony nie postanowią inaczej przy zawieraniu umowy o zrzeczenie się dziedziczenia. Rozwijając temat, do zawarcia wspomnianej umowy będzie potrzebna jest obecność spadkodawcy i spadkobiercy i umowa taka może zostać zawarta wyłącznie w formie aktu notarialnego – rygor nieważności. Umowa może zostać zawarta przez pełnomocnika po udzieleniu pełnomocnictwa szczególnego w formie aktu notarialnego lub może zostać podpisana przez rodziców dziecka (jednego z nich). Przedstawione rozwiązanie, kiedy przyszli spadkobiercy nie dysponują majątkiem, a wyłącznie długami, pozostaje o tyle korzystne, że umowa o zrzeczenie się dziedziczenia nie może być zaskarżona przez wierzyciela zrzekającego się, podczas gdy zgodnie z art. 1024 k.c., jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli każdy z wierzycieli, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku, może żądać, ażeby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego według przepisów o ochronie wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. Nadmienić należy, że spadkobierca, który zrzeknie się umownie dziedziczenia, może jednak dziedziczyć po spadkodawcy na podstawie sporządzonego przez niego testamentu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Kancelarią.

Facebook Comments